Tien tips voor effectieve feedback

Tien tips voor effectieve feedback

Hoe geef je effectieve feedback? Lees deze tien tips!
Wil je hulp bij het leren om effectieve feedback te geven? Neem contact op, dan werken we daar samen aan!

1. Praat met de ander, niet over de ander.
2. Praat over gedrag, niet over de persoon.
3. Beschrijf wat je zag, in plaats van dit te beoordelen.
4. Praat over je waarnemingen, niet over je interpretaties.
5. Geef het effect van het gedrag van de ander aan, ga hem / haar niet beoordelen.
6. Spiegel in plaats van dat je gaat adviseren.
7. Benoem specifiek gedrag, in plaats van te generaliseren.
8. Benoem een enkel aspect dat belangrijk is, in plaats van de ander te overladen met alles wat je hebt gezien.
9. Geef feedback wanneer de ander er voor open staat, niet op een ongunstig moment.